Savijanje stakla


Savijanje stakla se vrši posebnim tehnološkim procesom zagrevanja. Staklo se može savijati za izradu stolova, plakara i raznih vrsta nameštaja.