Termoizolaciona stakla


Termoizolaciono staklo je sastavljeno od dve ili više staklenih ploča koje su po ivici povezane na rastojanju od 6 do 22mm. Ivična veza ostvaruje dugotrajno i besprekorno (hermetičko) zaptivanje – da ne bi dolazilo do ulaska vlažnog vazduha.U međuprostoru se nalazi suvi vazduh (tačka rošenja je oko -30°C) ili gas. Razmak između staklenih ploča je obezbeđen metalnim držačima koji su ispunjeni sredstvima za sušenje (silikagel).